Doradztwo – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Nasze usługi świadczymy w oparciu o własne wieloletnie doświadczenie i ukierunkowane wykształcenie. Na tej podstawie chętnie pomożemy Państwu i doradzimy m.in. w tematyce:

 1. doradztwo z zakresu stosowania Kodeksu pracy
 2. pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 3. doradztwo w zakresie form zatrudnienia, rodzajów umów o pracę i wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem;
 4. doradztwo z zakresu kosztów pracy;
 5. udzielanie opinii, projektowanie regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania;
 6. przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w firmach;
 7. przeprowadzania korekt deklaracji ZUS;
 8. porady z zakresu ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur, zasiłków;
 9. doradztwo związane z macierzyństwem i rodzicielstwem;
 10. doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń związanych z wysyłaniem pracowników do pracy poza teren Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. koordynacja działań z zakresu przestrzegania przepisów BHP;
 12. doradztwo przy wdrażaniu nowego oprogramowania w firmie.